Λύκειο > Διατελέσαντες Πρόεδροι & Παλαιότερα ΔΣ


Διατελέσαντες Πρόεδροι

Λυκείου των Ελληνίδων Παράρτημα Πάτρας

Οι διατελέσαντες Πρόεδροι του Λυκείου των Ελληνίδων Παράρτημα Πάτρας από το 1913 αλλά και από την επανίδρυσή του έως και σήμερα είναι οι:

•    Μάρκου Κατίνα  (1913 -1920)


Από το 1920 έως και το 1976 σταματά η λειτουργία του Λυκείου των Ελληνίδων  Παράρτημα Πάτρας και επανιδρύεται το 1976.


•    Σώκαρη-Ιγγλέση Ολύβια  (11/1976 -10/95)


Τις 26 Οκτωβρίου του 1995 ανέλαβε καθήκοντα η αντιπρόεδρος κ. Τζίνη Μαρία λόγω σοβαρού τροχαίου της προέδρου Σώκαρη – Ιγγλέση Ολύβιας.


•    Τζίνη Μαρία  (11/1996 -12/2005)

•    Καλογεροπούλου Ηρώ  (12/2005 - 12/2009)

•    Μόρφυ-Καρατζά Μαριζάν  (12/2009 - 12/2013)

•    Πολυκρέτη Κατερίνα  (12/2013 - έως σήμερα)Παλαιότερα Διοικητικά Συμβούλια
Λυκείου των Ελληνίδων Παράρτημα Πάτρας


Διοικητικό Συμβούλιο 1976

   Την 1ην Νοεμβρίου του 1976 γίνεται η εκλογή του Πρώτου Προεδρείου του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών από το οποίο ορίζεται:

Πρόεδρος: Σώκαρη-Ιγγλέση Ολύβια
Α’ Αντιπρόεδρος: Τζίνη Μαρία
Β’ Αντιπρόεδρος: Παπαγγελούτσου Γιώτα
Γενική Γραμματέας: Τριανταφυλοπούλου Αλίκη
Ειδική Γραμματέας: Γκιώκα Έλλη
Γενική Ταμίας: Πραποπούλου Θεοδώρα

Εφορίες
Έφορος Οικονομικών:  Γατοπούλου Αμαλία
Έφορος Τμήματος Διαφυλάξεως Παραδόσεων: Δημητροπούλου Λίνα
Συνέφορος Τμήματος Διαφυλάξεως Παραδόσεων: Αντωνοπούλου Ελένη
Έφορος Τμήματος Προβλημάτων Γυναίκας: Καλογεροπούλου Ρίτσα
Συνέφορος Τμήματος Διαφυλάξεως Παραδόσεων:  Γεωργοπούλου Γιώτα


Διοικητικό Συμβούλιο 1982

   Την 16ην Ιουνίου του 1982 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων στα γραφεία της οδού Μαιζώνος 181, Πάτραι και σύμφωνα με το καταστατικό το εκλεγέν Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα:

Πρόεδρος: Σώκαρη-Ιγγλέση Ολύβια
Α’ Αντιπρόεδρος: Τζίνη Μαρία
Β’ Αντιπρόεδρος: Παπαγγελούτσου Γιώτα
Γενική Γραμματέας: Τριανταφυλοπούλου Αλίκη
Ειδική Γραμματέας: Γκιώκα Έλλη
Ταμίας: Γεωργοπούλου Γιώτα

Μέλη
Αντωνοπούλου Ελένη
Κρητικού Κατίνα
Δημητροπούλου Λίνα
Καλογεροπούλου Ηρώ
Βρή Λένα 

Διοικητικό Συμβούλιο 1986

   «Εν Πάτραις, την Τετάρτην 5 Νοεμβρίου του 1986 και ώρα 5μμ κατόπιν πρόσκλησης του Δ.Σ συνήλθον σε Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσην τα μέλη του Παραστήματός μας επί της οδού Υψηλάντου-Παπαφλέσσας για την εκλογήν του νέου Προεδρείου του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών».

Πρόεδρος:  Σώκαρη-Ιγγλέση Ολύβια
Γενική Γραμματέας: Βρή Λένα

Συνολικά εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δια την χρονική περίοδο 1987-1991 οι κυρίες:

Σώκαρη-Ιγγλέση Ολύβια
Βρή Λένα
Καλογεροπούλου Ηρώ
Λαμπροπούλου Τασία
Δημητροπούλου Λίνα
Αντωνοπούλου Ελένη
Νικολάου Νταίζη
Γκιώκα Έλλη
Γεωργοπούλου Γιώτα
Τζίνη Μαρία
Κρητικού Κατίνα

Για την εξελεκτική Επιτροπή εκλέγονται οι κυρίες: Αντωνιάδου Νία - Μέλη: Φωτοπούλου Μάχη


Διοικητικό Συμβούλιο 1991

   Την 29ην Νοεμβρίου του 1991 γίνεται η εκλογή του Προεδρείου του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών από το οποίο ορίζεται:

Πρόεδρος: Σώκαρη-Ιγγλέση Ολύβια
Α’ Αντιπρόεδρος: Τζίνη Μαρία
Β’ Αντιπρόεδρος: Κρητικού Κατίνα
Γενική Γραμματέας: Βρή Λένα
Ειδική Γραμματέας: Σκαρτσή Ευαγγελία
Γενική Ταμίας: Λαμπροπούλου Τασία

Επίσης εξελέξησαν αι κυρίαι:

Καλογεροπούλου Ηρώ
Πραποπούλου Αθηνά
Δημητροπούλου Λίνα
Αντωνοπούλου Ελένη
Νικολάου Νταίζη


Διοικητικό Συμβούλιο 1996

Την 7ην Νοεμβρίου του 1996 γίνεται η εκλογή του Προεδρείου του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών το οποίο είναι:

Πρόεδρος: Τζίνη Μαρία
Αντιπρόεδρος: Βρή Λένα
Γραμματέας: Σκαρτσή Ευαγγελία
Ταμίας: Τζόλα Σία,  Φωτοπούλου Μάχη

Εφορίες
Έφορος Λαογραφίας: Σωτηροπούλου Αλεξάνδρα
Συνέφορος Λαογραφίας: Δημητροπούλου Λίνα
Έφορος Χορευτικών Τμημάτων: Καλογεροπούλου Ηρώ
Συνέφορος Χορευτικών Τμημάτων: Φωτοπούλου Μάχη
Έφορος Ιματιοθήκης: Νικολάου Νταίζη
Συνέφορος Ιματιοθήκης: Πραποπούλου Αθηνά
Έφορος Βιβλιοθήκης: Σκαρτσή Ευαγγελία
Συνέφορος Βιβλιοθήκης: Νικολάου Νταίζη, Αντωνιάδου Νία


Διοικητικό Συμβούλιο 2001

   Την 7ην Νοεμβρίου του 2001 γίνεται η εκλογή του Προεδρείου του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών από το οποίο ορίζεται:

Πρόεδρος: Τζίνη Μαρία
Α’ Αντιπρόεδρος: Βρη Λένα
Β’ Αντιπρόεδρος: Καλογεροπούλου Ηρώ
Ταμίας: Τζόλα Σία
Γενική Γραμματέας: Σκαρτσή Ευαγγελία
Ειδική Γραμματέας: Χριστιά Ράνια


Εφορίες
Έφορος Παραδοσιακών Χορών: Καλογεροπούλου Ηρώ
Συνέφορος Παραδοσιακών Χορών: Φωτοπούλου Μάχη, Νικολάου Νταίζη
Έφορος Ιματιοθήκης: Νικολαροπούλου Ηλέκτρα
Συνέφορος Ιματιοθήκης: Ελμαλόγλου Αργυρή, Σιμώνη Ειρήνη

Υπεύθυνη Εκδηλώσεων: Δημητροπούλου Λίνα
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Μόρφη-Καρατζά Μαριζάν


Διοικητικό Συμβούλιο 2005

 Την 19ην Δεκεμβρίου του 2005 γίνεται η εκλογή του Προεδρείου του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών από το οποίο ορίζεται:

Πρόεδρος: Καλογεροπούλου Ηρώ
Αντιπρόεδρος: Τζίνη Μαρία
Ταμίας: Πολυκρέτη Αικατερίνη
Γενική Γραμματέας: Σκαρτσή Ευαγγελία
Ειδική Γραμματέας: Χριστιά Ράνια

Εφορίες
Έφορος Παραδοσιακών Χορών: Τζίνη Μαρία
Έφορος Οικονομικών: Τζόλα Σία
Έφορος Ιματιοθήκης: Νικολαροπούλου Ηλέκτρα
Συνέφορος Ιματιοθήκης: Ελμαλόγλου Αργυρή

Υπεύθυνη Εκδηλώσεων: Ελμαλόγλου Ιωάννα, Κωνσταντινοπούλου Χαρά
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Μόρφη-Καρατζά Μαριζάν, Παπαδημητρίου-Γεωργάκη
Δανάη, Χριστιά Ράνια
Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης: Παπαδημητρίου-Γεωργάκη Δανάη
Υπεύθυνη Πρωινών Τμημάτων: Σιμώνη Ειρήνη
Μέλος: Βρή Λένα


Διοικητικό Συμβούλιο 2009

   Το Δεκέμβριο του 2009 γίνεται η εκλογή του Προεδρείου του Λυκείου Ελληνίδων Πατρών από το οποίο ορίζεται:

Πρόεδρος: Μόρφυ-Καρατζά Μαριζάν
Α΄ Αντιπρόεδρος: Καλογεροπούλου Ηρώ
Β΄Αντιπρόεδρος: Παπαδημητρίου-Γεωργάκη Δανάη
Ταμίας: Τζόλα Σία
Γενική Γραμματέας: Ματσούκη Μαρία
Ειδική Γραμματέας: Μάνου Πίτσα


Εφορίες

Έφορος Οικονομικών: Πολυκρέτη Αικατερίνη
Έφορος Ιματιοθήκης: Νικολαροπούλου Ηλέκτρα
Έφορος Παραδοσιακών Χορών: Καλογεροπούλου Ηρώ
Συνέφορος Παραδοσιακών Χορών: Σιμώνη Ειρήνη
Έφοροι Εκδηλώσεων: Κωνσταντινοπούλου Χαρά, Ελμαλόγλου Αργυρή
Έφοροι Δημοσίων Σχέσεων: Πολυκρέτη Αικατερίνη, Βρη Λένα
Έφορος Βιβλιοθήκης: Παπαδημητρίου-Γεωργάκη Δανάη

Υπεύθυνη Πρωινών Τμημάτων: Σιμώνη Ειρήνη
Υπεύθυνη Τμήματος Ζωγραφικής: Μάνου Πίτσα


Διοικητικό Συμβούλιο 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα τον Οκτώβριο του 2013 με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Πολυκρέτη Κατερίνα
Α΄ Αντιπρόεδρος: Διαμαντοπούλου Κατερίνα
Β΄Αντιπρόεδρος:
Χριστιά Ράνια
Γενική Γραμματέας:
Διαμαντοπούλου Σοφία
Ειδική Γραμματέας:
Χριστιά Ράνια
Υπεύθυνη Πρωτοκόλλου: Σπυροπούλου Έφη
Γενική Ταμίας: Σιμώνη Ειρήνη


Εφορίες
Έφορος Οικονομικών:
Κούζιου-Μαργαζά Μάγδα
Εφορία Εθνικών Ενδυμασιών: Νικολαροπούλου Ηλέκτρα, Ελμαλόγλου Αργυρή
Εφορία Εθνικών Χορών: Σπηλιωτοπούλου Εύη
Συνέφορος Εθνικών Χορών: Σιμώνη Ειρήνη
Εφορία Οικοτεχνίας: Διαμαντοπούλου Κατερίνα
Εφορία Εορτών και Δεξιώσεων: Κωνσταντινοπούλου Χαρά, Κούζιου-Μαργαζά Μάγδα
Έφοροι Δημοσίων Σχέσεων: Χριστιά Ράνια, Διαμαντοπούλου Σοφία
Έφορος Καλλιτεχνικού Τμήματος: Κωνσταντινοπούλου Χαρά
Έφορος Μουσικού Τμήματος: Χριστιά Ράνια

Διοικητικό Συμβούλιο 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα τον Οκτώβριο του 2017 με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Πολυκρέτη Κατερίνα
Α΄ Αντιπρόεδρος:
Χριστιά Ράνια
Β΄Αντιπρόεδρος:
Νικολαροπούλου Ηλέκτρα
Γενική Γραμματέας:
Διαμαντοπούλου Σοφία
Ειδική Γραμματέας: Μπονάνου Νεκταρία


Γενική Ταμίας: Ειρήνη Σιμώνη

Εφορίες
Έφορος Οικονομικών: Έφη Σπυροπούλου
Έφορος Εθνικών Παραδόσεων και Λαογραφικού Αρχείου: Κατερίνα Πολυκρέτη
  Συνέφοροι: Χαρά Κωνσταντινοπούλου, Μάγδα Μαργαζά, Αργυρή Ελμαλόγλου
Έφορος Εθνικών Χορών: Εύη Σπηλιωτοπούλου
Έφορος Εθνικών Ενδυμασιών: Αργυρή Ελμαλόγλου
   Συνέφορος: Ηλέκτρα Νικολαροπούλου
Έφορος Καλλιτεχνικού Τμήματος: Ειρήνη Σιμώνη
Έφορος τύπου, εκδηλώσεων και δημοσίων σχέσεων: Μάγδα Μαργαζά
   Συνέφοροι: Εύη Σπηλιωτοπούλου, Σοφία Διαμαντοπούλου
Έφορος Εορτών & Δεξιώσεων: Χαρά Κωνσταντινοπούλου
Μέλη: Λουκία Σκοτσιμάρα, Κατερίνα Διαμαντοπούλου