Νέα > ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Πανδημία Covid-19 και Τρίτη ηλικία» Διαδικτυακή Ημερίδα του Λυκείου των ΕΛληνίδων Πατρών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας