Νέα > ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ


Σύμφωνα με το καταστατικό του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών, καλούνται  όλα τα τακτικά μέλη του  να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Λυκείου (Σατωβριάνδου 32, 1ος όροφος), την Κυριακή 22 Μαρτίου 2020 και ώρα  11.00 π.μ. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα ματαιωθεί και θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 29 Μαρτίου 2020, την ίδια ώρα  11.00 π.μ., στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, άνευ νέας προσκλήσεως και η οποία θα θεωρηθεί απαρτία με όσα θα είναι τα παρόντα μέλη.
                                                       

                                                                                          Το Διοικητικό Συμβούλιο