Νέα > Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα 2019-20


Ακολουθεί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών για το Διδακτικό Έτος 2019 - 2020.ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Λυκείου
για να ενημερωθείτε για τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.