Φωτογραφίες > Επίσκεψη Σχολείων

   Το Λύκειο των Ελληνίδων συμμετέχει σε Εκπαιδευτικά Πολιτιστικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υποδέχεται στην αίθουσά του τους μικρούς μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους ξεκινώντας μια γνωριμία με τη παράδοσή μας…