Φωτογραφίες > Παρελάσεις >
1997-03-25: Παρέλαση για την 25η Μαρτίου