Φωτογραφίες > Παρελάσεις >
1996-03-25: Παρέλαση για την 25η Μαρτίου