Φωτογραφίες > Παρελάσεις >
1994-03-25: Παρέλαση για την 25η Μαρτίου