Φωτογραφίες > Παρελάσεις >
1989-03-25: Παρέλαση για την 25η Μαρτίου