Φωτογραφίες > Παρελάσεις >
1986-03-25: Παρέλαση για την 25η Μαρτίου