Φωτογραφίες > Παρελάσεις >
1983-03-25: Παρέλαση για την 25η Μαρτίου