Φωτογραφίες > Ταξίδια >
2001-01-27: Ταξίδι στο Μπάρι της Ιταλίας