Φωτογραφίες > Ταξίδια >
1992: Ταξίδι στο Μπάρι της Ιταλίας