Φωτογραφίες > Ταξίδια >
1984-07: Ταξίδι στο Μπάρι της Ιταλίας