Φωτογραφίες > Ταξίδια >
1981-07-17 έως 08-04: 1ο Ταξίδι στα Ελληνόφωνα Μέρη της Κάτω Ιταλίας