Φωτογραφίες > Γλέντια >
2017-06-24: Αποχαιρετιστήριο Γλέντι Λυκείου Ελληνίδων Πατρών στο "Πάρκο της Ειρήνης