Φωτογραφίες > Παραστάσεις Μεγάλων >
2017-11-27: "Tι σε μέλει εσένα νε από που είμαι εγώ" - Γλυκερία, Δημήτρης Μπάσης, Αρετή Κετιμέ