Φωτογραφίες > Λαογραφικές Συναντήσεις >
2017-05-04: 5η Λαογραφική Συνάντηση