Φωτογραφίες > Μουσεία >
2017-03-24: Επίσκεψη στο Ιστορικό & Εθνολογικό Μουσείο Πατρών