Φωτογραφίες > Επίσκεψη Σχολείων >
2016-12-02: Επίσκεψη Μαθητών Εκπαιδευτηρίων Αναγέννησης