Φωτογραφίες > Λαϊκά Παραμύθια >
2016-11-05: Λαϊκά Παραμύθια - Οι μέρες ξύπναγαν τον ήλιο, στέκονταν περίγυρα του και του έκαναν παρέα... με τη σειρά τους και οι νύχτες ξύπναγαν το φεγγάρι και του έκαναν παρέα...