Φωτογραφίες > Διαλέξεις - Ομιλίες >
2016-02-28: Το Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών έκανε «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» στην Ζωή της Γυναίκας