Φωτογραφίες > Γλέντια >
2015-06-27: Αποχαιρετιστήριο Γλέντι Λυκείου Ελληνίδων Πατρών στο Κέντρο "Ελαιώνας" - Περιβόλα Πατρών