Φωτογραφίες > Παραστάσεις Μεγάλων >
2014-10-29: "Στους Ρυθμούς της Καρδιάς" - Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών