Φωτογραφίες > Διαλέξεις - Ομιλίες >
2014-05-09: Ομιλία Ιντζεγιάννη Σταύρου, "Η μητέρα ανά τους αιώνες και στη σύγχρονη εποχή"