Φωτογραφίες > Σεμινάρια >
2014-03-09: Σεμινάριο Ελληνικών Χορών & Μουσικής Κεντρικής & Βορειοδυτικής Μακεδονίας (Νομοί Πέλλας & Φλώρινας), ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Μουσικής & Χορών στις ντόπιες παραδόσεις αυτών των περιοχών με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Ιωάννου