Φωτογραφίες > Διαλέξεις - Ομιλίες >
2001-01-13: Ομιλία Ιντζεγιάννη Σταύρου, "Εθελοντισμός 2004"-Επιμελητήριο Αχαϊας