Φωτογραφίες > Διαλέξεις - Ομιλίες >
1999-03-12: Oμιλία Βέφας Αλεξιάδου, "Ελληνική Κουζίνα-Υγιεινή Διατροφή"-Ξενοδοχείο "Αστήρ"