Φωτογραφίες > Γλέντια >
2013-07-05: Αποχαιρετιστήριο Γλέντι Λυκείου Ελληνίδων Πατρών στο Κέντρο "Ακταίο"