Φωτογραφίες > Διεθνή Φεστιβάλ >
1989-07: Συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ του Chamberry της Γαλλίας