Φωτογραφίες > Γλέντια >
2010-07-20: Γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών