Φωτογραφίες > Γλέντια >
2008-12-13: Γλέντι στην αίθουσα "Αίγλη"-Veso Mare