Φωτογραφίες > Γλέντια >
2007-07-05: Γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών