Φωτογραφίες > Γλέντια >
2006-06-23: Γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών