Φωτογραφίες > Γλέντια >
1999-02-07: Συνεστίαση με φαγητό, μουσική, τραγούδι στην αίθουσα του Λυκείου των Ελληνίδων