Φωτογραφίες > Γλέντια >
1997-01-18: Κοπή πίτας στην αίθουσα του Λυκείου των Ελληνίδων