Φωτογραφίες > Παραστάσεις Μεγάλων >
1999-09-27: "Ξανθίππη Καραθανάση & Σάββας Σιάτρας" - Αρχαίο Ωδείο