Φωτογραφίες > Παραστάσεις Μεγάλων >
1996-07-12: "Την Ξενιτεία Τραγούδαε" - Αρχαίο Ωδείο