Φωτογραφίες > Κελάρι της Γιαγιάς >
2004-11-21: Το Κελάρι της Γιαγιάς