Φωτογραφίες > Παραστάσεις Μεγάλων >
1983-09: Αρχαίο Ωδείο