Φωτογραφίες > Κελάρι της Γιαγιάς >
2005-11-20: Το Κελάρι της Γιαγιάς