Φωτογραφίες > Κελάρι της Γιαγιάς >
2003-11-23: Το Κελάρι της Γιαγιάς