Φωτογραφίες > Κελάρι της Γιαγιάς >
2000-11-19: Το Κελάρι της Γιαγιάς