Φωτογραφίες > Κελάρι της Γιαγιάς >
1999-11-21: Το Κελάρι της Γιαγιάς