Φωτογραφίες > Παρελάσεις >
2003-03-25: Παρέλαση για την 25η Μαρτίου