Φωτογραφίες > Παρελάσεις >
2002-03-25: Παρέλαση για την 25η Μαρτίου