Φωτογραφίες > Παρελάσεις >
2001-03-25: Παρέλαση για την 25η Μαρτίου