Φωτογραφίες > Παρελάσεις >
1999-03-25: Παρέλαση για την 25η Μαρτίου