Νέα > Κύκλος Επιμορφωτικών Σεμιναρίων "Λαϊκός Πολιτισμός και Μουσικοχορευτικές Παραδόσεις: 2η ενότητα - Δημοτικό τραγούδι: Δημιουργία, κοινωνική λειτουργία και πολιτισμικές σημασίες.

   Την Κυριακή 5 Νοεμβρίου  2017 το "Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών" συνεχίζει τον  νέο κύκλο σεμιναρίων Λαογραφίας(διάρκειας εννέα ενοτήτων) για παιδαγωγούς, χοροδιδασκάλους, μουσικούς, χορευτές, ερευνητές αλλά και όσους αγαπούν την μελέτη του λαϊκού πολιτισμού.
Εισηγητής: Θάνος Κώτσης, κοινωνικός λαογράφος

Δεύτερη ενότητα: Δημοτικό τραγούδι: Δημιουργία, κοινωνική λειτουργία και πολιτισμικές σημασίες.

    Το δημοτικό τραγούδι κατείχε κεντρική θέση στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των πρώτων λαογράφων, απ’ την απαρχή της λαογραφικής επιστήμης στην Ελλάδα. Παρά ταύτα οι πρώτοι Έλληνες λαογράφοι το αντιμετώπισαν μονοδιάστατα ως ποιητικό κείμενο, ενταγμένο στα «μνημεία του λόγου», παραβλέποντας τις μουσικές και χορευτικές νόρμες, αλλά και τα κοινωνικοπολιτισμικά του πλαίσια. Στην δεύτερη ενότητα του κύκλου επιμορφωτικών σεμιναρίων λαογραφίας, θα εξεταστεί το δημοτικό τραγούδι ολιστικά, μελετώντας όχι απλά το τραγούδι ως αναλυτική κατηγορία, αλλά δίνοντας ιδιαίτερη βάση στην κοινότητα που το δημιουργεί και το αναπαράγει. Θα γίνει λόγος για την κοινωνική του λειτουργία και την εθιμική του ένταξη στις διάφορες πτυχές της καθημερινότητας, θα μελετηθεί η εξέλιξη του απ’ την παραδοσιακή κοινωνία στην νεοτερικότητα και ταυτόχρονα θα αποτυπωθούν τα πολιτισμικά συμφραζόμενα και το πλαίσιο της επιτέλεσης του, παράλληλα με τον χορό και την τελετουργία.

    Στους συμμετέχοντες θα δίνεται κάθε φορά φάκελος σημειώσεων και υλικό απ’ την κάθε θεματική που εξετάζεται, ενώ στα mail τους θα αποστέλλεται βιντεοσκοπημένη η κάθε λαογραφική συνάντηση.

    Σε όσους παρακολουθήσουν ολόκληρο τον κύκλο μαθημάτων θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής απ’ το Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών.

Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017
Επιμελητήριο Αχαΐας
Ώρα προσέλευσης: 6.30μ.μ.
Ώρα έναρξης: 7.00μ.μ.


Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 2610220531(6.00 - 8.00μ.μ.)