Νέα > Αφίσα Καλοκαιρινής Εκδήλωσης Παιδικών Ομάδων του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών